Ωράριο Εργασίας

Ωράριο Εργασίας

Ωράριο ΕργασίαςΧρόνος ΕργασίαςΗμερήσια ΑνάπαυσηΕβδομαδιαία ΑνάπαυσηΔιάλειμμαΔιακεκομμένο ΩράριοΨηφιακό Ωράριο Εργασίας και Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Διακεκομμένο Ωράριο

Επιστροφή

Διακεκομμένο ωράριο, σε αντιδιαστολή με το συνεχές ωράριο, είναι εκείνο κατά το οποίο παρεμβάλλονται διακοπές εργασίας, οι οποίες δεν υπολογίζονται στη διάρκεια της ημερήσιας εργασίας.

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται κατά πλήρες ημερήσιο, αλλά διακεκομμένο ωράριο για όλες ή μερικές ημέρες της εβδομάδας, δικαιούνται αναπαύσεως, ενδιαμέσως μεταξύ των τμημάτων του ωραρίου τους, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρεις (3) ώρες (αρθ. 56, Ν.4808/2021).

Η εφαρμογή διακεκομμένου ή μη ωραρίου εργασίας, αν δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, εναπόκειται σε συμφωνία εργοδότη–εργαζόμενου ή διαφορετικά στο διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, το οποίο βεβαίως πρέπει να ασκείται εντός των ορίων του άρθρου 281 ΑΚ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο