Συμβάσεις κατά Παραγγελία

Συμβάσεις κατά Παραγγελία

Ο Εργοδότης δεν Μπορεί Μονομερώς να Μεταβάλλει τη Σύμβαση Πλήρους ή Μερικής Απασχόλησης σε Σύμβαση κατά ΠαραγγελίαΠότε Μπορεί να Αρνηθεί την Ανάληψη Εργασίας ο ΕργαζόμενοςΤί Γίνεται αν ο Εργοδότης Ακυρώσει την Ανάθεση της Εργασίας μετά την Ειδοποίηση του Εργαζόμενου

Τί Γίνεται αν ο Εργοδότης Ακυρώσει την Ανάθεση της Εργασίας μετά την Ειδοποίηση του Εργαζόμενου

Επιστροφή

Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά από την ειδοποίηση και πάντως πριν από την ανάληψη της εργασίας ο εργοδότης ακυρώσει την ανάθεσή της, ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση που αντιστοιχεί στα ωρομίσθια των ωρών εργασίας που δεν του ανατέθηκαν.

Μετάβαση στο περιεχόμενο