Συμβάσεις κατά Παραγγελία

Συμβάσεις κατά Παραγγελία

Ο Εργοδότης δεν Μπορεί Μονομερώς να Μεταβάλλει τη Σύμβαση Πλήρους ή Μερικής Απασχόλησης σε Σύμβαση κατά ΠαραγγελίαΠότε Μπορεί να Αρνηθεί την Ανάληψη Εργασίας ο ΕργαζόμενοςΤί Γίνεται αν ο Εργοδότης Ακυρώσει την Ανάθεση της Εργασίας μετά την Ειδοποίηση του Εργαζόμενου

Ο Εργοδότης δεν Μπορεί Μονομερώς να Μεταβάλλει τη Σύμβαση Πλήρους ή Μερικής Απασχόλησης σε Σύμβαση κατά Παραγγελία

Επιστροφή

Σε περίπτωση που ο εργοδότης τροποποιήσει μονομερώς  τη σύμβαση  χωρίς τη συναίνεση του, τότε ο εργαζόμενος  έχει δικαίωμα  να καταγγείλει το γεγονός στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσω της  διαδικασίας επίλυσης εργατικών διαφορών. Μπορεί επίσης να προσφύγει στο Δικαστήριο, να επικαλεστεί εξαναγκασμό σε παραίτηση και να διεκδικήσει αποζημίωση.

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης κατά παραγγελία, τα μέρη υποχρεούνται να συμφωνούν σε ελάχιστο αριθμό αμειβομένων ωρών εργασίας, που δεν μπορεί να υπολείπεται του ενός τετάρτου (1/4) του συμφωνημένου συνολικού αριθμού ωρών, διαφορετικά η σύμβαση είναι άκυρη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο