Όροι Εργασίας

Όροι Εργασίας

Υποχρέωση Εργοδότη, να Παρέχει Γραπτή Ενημέρωση στον Εργαζόμενο για τους Όρους Απασχόλησής τουΤα Ελάχιστα Στοιχεία που Πρέπει να Περιλαμβάνει η Γραπτή ΕνημέρωσηΜονομερής Βλαπτική των Όρων Εργασίας: Ο Εργοδότης ΔΕΝ Μπορεί να Τροποποιήσει τους Συμφωνημένους Όρους Εργασίας (Ώρες, Μισθό, Τόπο Εργασίας) ενός Εργαζόμενου ΜονομερώςΔοκιμαστική Περίοδος

Υποχρέωση Εργοδότη, να Παρέχει Γραπτή Ενημέρωση στον Εργαζόμενο για τους Όρους Απασχόλησής του

Επιστροφή

Σύμφωνα με το Νόμο του 5053/2023, ο εργοδότης υποχρεούται να πληροφορεί γραπτώς τον εργαζόμενο για τους ουσιώδης όρους της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας του, είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που η πληροφόρηση δίνεται σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης του εργαζόμενου στις πληροφορίες και οι πληροφορίες να μπορούν να αποθηκεύονται και να εκτυπώνονται.
Η ενημέρωση για τους   πρωτεύοντες ουσιώδεις  όρους απασχόλησης πρέπει να γίνεται το αργότερο σε 7 ημέρες από την έναρξη της εργασίας και για τους συμπληρωματικούς  ουσιώδεις όρους απασχόλησης το αργότερο σε ένα μήνα από την έναρξη της εργασίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο