Όροι Εργασίας

Όροι Εργασίας

Υποχρέωση Εργοδότη, να Παρέχει Γραπτή Ενημέρωση στον Εργαζόμενο για τους Όρους Απασχόλησής τουΤα Ελάχιστα Στοιχεία που Πρέπει να Περιλαμβάνει η Γραπτή ΕνημέρωσηΜονομερής Βλαπτική των Όρων Εργασίας: Ο Εργοδότης ΔΕΝ Μπορεί να Τροποποιήσει τους Συμφωνημένους Όρους Εργασίας (Ώρες, Μισθό, Τόπο Εργασίας) ενός Εργαζόμενου ΜονομερώςΔοκιμαστική Περίοδος

Μονομερής Βλαπτική των Όρων Εργασίας: Ο Εργοδότης ΔΕΝ Μπορεί να Τροποποιήσει τους Συμφωνημένους Όρους Εργασίας (Ώρες, Μισθό, Τόπο Εργασίας) ενός Εργαζόμενου Μονομερώς

Επιστροφή

Σε περίπτωση που ο εργοδότης τροποποιήσει μονομερώς ουσιώδεις όρους απασχόλησης του εργαζόμενου και αυτοί είναι δυσμενέστεροι, όπως για παράδειγμα ουσιαστική αλλαγή στον τόπο απασχόλησης, στο ωράριο εργασίας, στο μισθό του εργαζόμενου  χωρίς τη συναίνεση του, τότε ο εργαζόμενος  έχει δικαίωμα  να καταγγείλει το γεγονός στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσω της  διαδικασίας επίλυσης εργατικών διαφορών. Μπορεί επίσης να προσφύγει στο Δικαστήριο, να επικαλεστεί εξαναγκασμό σε παραίτηση και να διεκδικήσει αποζημίωση.
Επιπρόσθετα, περικοπές/μειώσεις μισθού που δεν γίνονται με τη γραπτή συγκατάθεση του εργαζόμενου  (εκτός και αν οι μειώσεις είναι αποτέλεσμα συλλογικής σύμβασης ή άλλης συμφωνίας με τους εκπροσώπους των εργαζομένων) μπορεί να διεκδικηθούν, κατόπιν καταγγελίας, με την διενέργεια ποινικής δίωξης από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται για μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο