Εξοπλισμός Εργασίας

Εξοπλισμός Εργασίας

Γενικές Διατάξεις ΜηχανημάτωνΜέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)Μεταφορικές ΤαινίεςΦορητές ΚλίμακεςΠρέσες ΘερμοπλαστικέςΠρέσες με Έκκεντρο

Πρέσες Θερμοπλαστικές

Επιστροφή
  1. Π.Δ. 151/1978 (ΦΕΚ 31/Α’ 25.2.1978) Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουμένων εις θερμοπλαστικούς και παρομοίους τούτων πιεστήρας

1.1. Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α’ 18.4.2013) Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο