Κλάδοι Οικονομικής Δραστηριότητας

Κλάδοι Οικονομικής Δραστηριότητας

ΑλλαντοποιείαΑποθήκες ΔερμάτωνΑποθήκες ΣταφίδαςΑποθήκες ΣύκωνΑυτοκινητοστάσιαΒυρσοδεψείαΕξορυκτικές ΒιομηχανίεςΞυλουργείαΝαυπηγοεπισκευαστικές ΕργασίεςΟικοδομικά και Τεχνικά ΈργαΜικτές Επιτροπές Ελέγχου σε Τεχνικά Έργα και στη Ναυπηγοεπισκευαστική ΖώνηΣφαγείαΤυπογραφείαΥγειονομικός ΤομέαςΟΤΑΕργασίες Μεταφοράς και Διανομής Προϊόντων με ΔίκυκλοΈνστολο Προσωπικό Σωμάτων ΑσφαλείαςΦορτοεκφορτωτές

Ναυπηγοεπισκευαστικές Εργασίες

Επιστροφή
 1. Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α’ 14.3.1990) Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες
  1. Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α’ 18.4.2013) Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
 2. Π.Δ. 190/1984 (Φ.Ε.Κ. 64/Α` 15.5.1984) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόμενων σε ναυπηγικές εργασίες.
 3. Υ.Α. 67288/1934 (Φ.Ε.Κ. 119/Β` 7.9.1934) Περί κανονισμού εργασίας υφαλοχρωματιστών, σφυροκόπων και λεβητοκαθαριστών
 4. Υ.Α. 3116.3/8/93/1993 (ΦΕΚ 563/Β’ 28.7.1993) Απαιτούμενος ελάχιστος εξοπλισμός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόμενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά-Δραπετσώνας- Κερατσινίου- Περάματος- Σαλαμίνας
 5. Υ.Α. 3232/41/89/1989 (ΦΕΚ 400/Β’ 26.5.1989) Συγκρότηση εννεαμελούς επιτροπής στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας- Κερατσινίου -Περάματος-Σαλαμίνας και διαδικασία ελέγχου επικινδύνων αερίων στα πλοία και πλωτά ναυπηγήματα
  1. Διορθ. Σφ. (ΦΕΚ 527/Β’ 6.1989) «Διόρθωση Σφάλματος στην κοινή Υ.Α 3232/41/89/24.4.1989 (ΦΕΚ 400/Β/26.5.1989)»
  2. Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α’ 7.1990) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
 6. Υ.Α. 131517/1988 (ΦΕΚ 711/Β’ 28.9.1988) Τήρηση βιβλίου ημερήσιας παρουσίας απασχολούμενου προσωπικού στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά – Δραπετσώνας- Κερατσινίου- Περάματος-Σαλαμίνας
  1. Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α/14.3.1989) «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις» →  (αρθ. 36 §3α)
 7. Υ.Α. οικ. 16935/Δ10.104/2010 (ΦΕΚ 1346/Β’ 31.8.2010) Όροι παροχής υπηρεσιών και χρονικά όρια υποχρεωτικής απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας κατά την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών σε πλοία
 8. Υ.Α. 8312.23Β/12/09/2009 (ΦΕΚ 1132/Β’ 11.6.2009) Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων.
  1. Υ.Α. 90782/2022 (ΦΕΚ 5046/Β` 27.9.2022)    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8312.23B/12/09/01.6.2009 κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων» (Β’ 1132)
 9. Υ.Α. οικ. 23280/603/2011 (Φ.Ε.Κ. 3115/Β` 30.12.2011) Σύσταση Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη (ΕΥΑΕ-ΝΕΖ) στις περιοχές Πειραιά – Δραπετσώνας – Κερατσινίου –Περάματος –Σαλαμίνας
Μετάβαση στο περιεχόμενο