Εξοπλισμός Εργασίας

Εξοπλισμός Εργασίας

Γενικές Διατάξεις ΜηχανημάτωνΜέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)Μεταφορικές ΤαινίεςΦορητές ΚλίμακεςΠρέσες ΘερμοπλαστικέςΠρέσες με Έκκεντρο

Φορητές Κλίμακες

Επιστροφή
  1. Π.Δ. της 22-12/1933 (ΦΕΚ 406/Α’ 29.12.1933) Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων
  2. Π.Δ. 17/1978 (ΦΕΚ 3/Α’ 12.1.1978) Περί συμπληρώσεως του από 22/29.12.1933 π.δ/τος «περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων»
    1. Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α’ 18.4.2013) Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Μετάβαση στο περιεχόμενο