Υποχρέωση Τήρησης Ειδικών Βιβλίων

Υποχρέωση Τήρησης Ειδικών Βιβλίων

Ειδικό Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας / Ιατρού ΕργασίαςΕιδικό Βιβλίο ΑτυχημάτωνΚατάλογος Εργατικών Ατυχημάτων

Κατάλογος Εργατικών Ατυχημάτων

Επιστροφή

Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών.

Σχετική νομοθεσία

Άρθρο 43, παρ. 2γ του Ν. 3850/2010

Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο