Δημοσιεύσεις

Ψηφιακά Εργαλεία και Ανάλυση Δεδομένων, για τον Ταχύτερο Έλεγχο της Αγοράς, από την Επιθεώρηση Εργασίας

Διημερίδα, με θέμα την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ ευρωπαϊκών φορέων, για την αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και τη χρήση δεδομένων στην ανάλυση…

Μετάβαση στο περιεχόμενο