Ανακοινώσεις

Επαναπροκήρυξη για την Πλήρωση Δύο (2) Θέσεων Δικηγόρων Παρ’ Εφέταις με Σχέση Έμμισθης Εντολής στην Ανεξάρτητη Αρχή “Επιθεώρηση Εργασίας”

Επαναπροκήρυξη για την πλήρωση δύο ( 2 ) θέσεων δικηγόρων παρ’ Eφέταις [θέση (1) και θέση (2)], με σχέση έμμισθης…

Οι Όροι Εργασίας Βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή Διαιτητικής Απόφασης δεν Μπορούν να Υπολείπονται των Κατωτάτων Μισθολογικών Ορίων

Με αφορμή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις, που ορίζουν ότι οι τακτικές αποδοχές απαρτίζονται από τον βασικό μισθό και προσαύξηση προϋπηρεσίας, η…

1 2 3 28
Μετάβαση στο περιεχόμενο