Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

12/12/2022

Ώρες Κοινού και Έλεγχος Εισόδου έως 19-12-2022

Επιστροφή

Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει των παγίων ισχυουσών διατάξεων.

Η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού*.

* ΚYA Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 71042/9-12-2022 (Β 6240)’ «Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ. οικ.66528/18.11.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας  έως και τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο