Δελτία Τύπου

Δελτία Τύπου

12/12/2022

Ψηφιακά Εργαλεία και Ανάλυση Δεδομένων, για τον Ταχύτερο Έλεγχο της Αγοράς, από την Επιθεώρηση Εργασίας

Επιστροφή

Διημερίδα, με θέμα την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ ευρωπαϊκών φορέων, για την αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και τη χρήση δεδομένων στην ανάλυση κινδύνου (risk analysis), διοργάνωσαν στην Αθήνα η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (European Labour Authority – ELA), σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.

Παραβρέθηκαν 40 επιθεωρητές και εκπρόσωποι φορέων και υπουργείων, από 19 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον αυτών, 38 στελέχη διοικητικών αρχών συμμετείχαν διαδικτυακά.

Εκπρόσωποι έξι χωρών μοιράστηκαν την εμπειρία τους στη χρήση εργαλείων ανάλυσης κινδύνου, με σκοπό την πραγματοποίηση στοχευμένων ελέγχων και ζητούμενα την αντιμετώπιση νομικών και άλλων θεμάτων, τη μελέτη καλών πρακτικών, την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής δεδομένων, όπως και την κατανόηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η αξιοποίηση και η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων καταγραφής και ελέγχου.

Από ελληνικής πλευράς, έγινε παρουσίαση και επίδειξη του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη και της πανευρωπαϊκά πρωτοποριακής διασύνδεσης με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Επιθεώρησης Εργασίας, παράλληλα με την αξιοποίηση δεδομένων από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ώστε να εντοπίζονται οι κλάδοι και οι επιχειρήσεις που πρέπει να ελεγχθούν κατά προτεραιότητα. Συμμετείχαν και στελέχη της διεύθυνσης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του υπουργείου Εργασίας.

Κατέστη σαφές, ότι η επένδυση στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων καταγραφής και ελέγχου αποδίδει καρπούς. Ειδικότερα, η αξιοποίηση των εργαλείων ανάλυσης κινδύνου, όπως αυτό που ενσωματώνει το ΟΠΣ της Επιθεώρησης Εργασίας και η άμεση επεξεργασία των στοιχείων ελέγχου, ενισχύουν το έργο των επιθεωρητών και επιτρέπουν τον καλύτερο και ταχύτερο έλεγχο της αγοράς εργασίας.

Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο