Βία και Παρενόχληση στην Εργασία

Βία και Παρενόχληση στην Εργασία

ΓενικάΑπαγόρευση Βίας και Παρενόχλησης στην ΕργασίαΥποχρεώσεις Εργοδότη για Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας και ΠαρενόχλησηςΔικαιώματα Θιγόμενων. Αποτελέσματα επί Παραβίασης της Απαγόρευσης Βίας και ΠαρενόχλησηςΑπαγόρευση ΑντιποίνωνΠροσφυγή από Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις ΠροσώπωνΑντιστροφή του Βάρους ΑπόδειξηςΑρμοδιότητα Επιθεώρησης ΕργασίαςΕπίλυση Διαφορών Βίας και Παρενόχλησης Ενώπιον της Επιθεώρησης ΕργασίαςΕπιβολή Διοικητικών Κυρώσεων από την Επιθεώρηση Εργασίας

Υποχρεώσεις Εργοδότη για Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας και Παρενόχλησης

Επιστροφή

Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, να επιδεικνύουν μηδενική ανοχή σε τέτοιου είδους περιστατικά ή συμπεριφορές όταν λαμβάνουν και καλούνται να διαχειριστούν σχετικές καταγγελίες, να παρέχουν σε προσβάσιμες μορφές ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με τους κινδύνους, την πρόληψη, την προστασία και τις υποχρεώσεις των εμπλεκομένων (αρθ. 5-7, Ν.4808/2021). Περαιτέρω οι επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από είκοσι (20) εργαζομένους υποχρεούνται να καταρτίζουν σχετικές πολιτικές κατά τα άρθρα 9, 10 και 11 του Ν.4808/2021.

Μετάβαση στο περιεχόμενο