Εξαρτημένα Άτομα

Εξαρτημένα Άτομα

Εξαρτημένα Άτομα

Εξαρτημένα Άτομα

Επιστροφή

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 24.02.2002 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δεν επιτρέπεται η απόλυση εξαρτημένου ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και για μία φορά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο