ΚΤΕΛ

ΚΤΕΛ

ΚΤΕΛ (Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων)

ΚΤΕΛ (Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων)

Επιστροφή

Το πλαίσιο οργάνωσης των όρων εργασίας και ειδικότερα των χρονικών ορίων εργασίας του προσωπικού κίνησης του ΚΤΕΛ ρυθμίζονται από τους  Γενικούς Κανονισμούς Προσωπικού των ΚΤΕΛ ΑΕ τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των σχετικών ρυθμίσεων εθνικού και κοινοτικού δικαίου για τις  οδικές μεταφορές (αρθ. 33, Ν.4663/2020).

Μετάβαση στο περιεχόμενο