Διευθέτηση του Χρόνου Εργασίας

Διευθέτηση του Χρόνου Εργασίας

ΓενικάΣύστημα Διευθέτησης του Χρόνου Εργασίας σε Εξάμηνη ΒάσηΣύστημα Διευθέτησης του Χρόνου Εργασίας σε Ετήσια ΒάσηΥιοθέτηση του Συστήματος Διευθέτησης του Χρόνου ΕργασίαςΑμοιβή κατά την Περίοδο Εφαρμογής της Διευθέτησης του Χρόνου ΕργασίαςΠροστατευτικές Ρυθμίσεις για τους Εργαζόμενους

Υιοθέτηση του Συστήματος Διευθέτησης του Χρόνου Εργασίας

Επιστροφή

Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας καθορίζεται με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή με συμφωνία του εργοδότη με συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση που αφορά τα μέλη της ή με συμφωνία του εργοδότη με το συμβούλιο εργαζομένων ή με συμφωνία του εργοδότη με ένωση προσώπων.

Εάν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση ή δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης και του εργοδότη, μπορεί, κατόπιν αιτήματος του εργαζόμενου να εφαρμοστεί το σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας, μετά από έγγραφη συμφωνία των μερών (αρθ. 59, Ν.4808/2021, Εγκ. 64597/03-09-2021).

Περαιτέρω, προβλέπεται η δυνατότητα με επιχειρησιακές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας να καθορίζεται άλλο σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κλάδου ή της επιχείρησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο