Διευθέτηση του Χρόνου Εργασίας

Διευθέτηση του Χρόνου Εργασίας

ΓενικάΣύστημα Διευθέτησης του Χρόνου Εργασίας σε Εξάμηνη ΒάσηΣύστημα Διευθέτησης του Χρόνου Εργασίας σε Ετήσια ΒάσηΥιοθέτηση του Συστήματος Διευθέτησης του Χρόνου ΕργασίαςΑμοιβή κατά την Περίοδο Εφαρμογής της Διευθέτησης του Χρόνου ΕργασίαςΠροστατευτικές Ρυθμίσεις για τους Εργαζόμενους

Αμοιβή κατά την Περίοδο Εφαρμογής της Διευθέτησης του Χρόνου Εργασίας

Επιστροφή

Η καταβαλλόμενη αμοιβή κατά το χρονικό διάστημα της διευθέτησης και στα δύο συστήματα (εξάμηνη ή ετήσια βάση), είναι ίση με την αμοιβή για εργασία σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως εφόσον στην επιχείρηση ισχύει εβδομαδιαίο ωράριο σαράντα (40) ωρών.

Αν στην επιχείρηση ισχύει εβδομαδιαίο ωράριο μικρότερο των σαράντα (40) ωρών, η καταβαλλόμενη αμοιβή είναι ίση με την αμοιβή που προβλέπεται για το εβδομαδιαίο αυτό ωράριο.

Κατά την περίοδο της αυξημένης απασχόλησης το ημερήσιο ωράριο του εργαζομένου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκα (10) ώρες. Οι υπερβάσεις του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου μέχρι το ανώτατο όριο των δέκα (10) ωρών, καθώς και οι υπερβάσεις των σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως δεν θεωρούνται ως υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση.

Κατά την περίοδο της μειωμένης απασχόλησης, η υπέρβαση του συμφωνηθέντος μειωμένου εβδομαδιαίου ωραρίου επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση. Σ’αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αμοιβής υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης (αρθ. 74, Ν.3863/2010).

Μετάβαση στο περιεχόμενο