Ασθένεια

Ασθένεια

Ασθένεια και Σύμβαση ΕργασίαςΑπόλυση κατά τη Διάρκεια της ΑσθένειαςΑσθένεια και ΡεπόΑσθένεια και ΆδειαΥποχρέωση EνημέρωσηςΑποδοχές

Απόλυση κατά τη Διάρκεια της Ασθένειας

Επιστροφή

Δεν απαγορεύεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του εργοδότη κατά τη διάρκεια της ασθένειας του εργαζόμενου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις ή από ατομική σύμβαση εργασίας, αρκεί να τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις και να καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση ή να μη γίνεται αυτή κατά κατάχρηση δικαιώματος (ΑΚ 281).

Μετάβαση στο περιεχόμενο