Απόσπαση Εργαζομένων στις Οδικές Μεταφορές

Απόσπαση Εργαζομένων στις Οδικές Μεταφορές

Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την Απόσπαση Οδηγών σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1057 στο Πλαίσιο των Εμπορευματικών ΜεταφορώνΧρονικά Όρια Εργασίας στις Οδικές ΜεταφορέςΑπόσπαση Οδηγών στον Τομέα των Οδικών Μεταφορών και Δήλωση Απόσπασης
Μετάβαση στο περιεχόμενο