Μισθός

Μισθός

ΟρισμόςΕίδη ΜισθούΧρόνος και Τρόπος ΚαταβολήςΕκκαθαριστικά Σημειώματα ΑποδοχώνΚαθυστέρηση Μισθού - ΣυνέπειεςΑποδοχές – Αναγωγή Μισθού σε Ημερομίσθιο / Ωρομίσθιο

Καθυστέρηση Μισθού – Συνέπειες

Επιστροφή

Γενικά η άρνηση του εργοδότη να καταβάλει τον οφειλόμενο μισθό και ακόμα η καθυστέρηση πληρωμής του, παρέχει στον εργαζόμενο τα εξής δικαιώματα:

  1. Να απευθυνθεί στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του τόπου εργασίας του και να προβεί σε καταγγελία, επώνυμη ή ανώνυμη, ή να αιτηθεί τη διενέργεια εργατικής διαφοράς και τη μεσολάβηση της Υπηρεσίας.
  2. Να υποβάλλει μήνυση σε βάρος του εργοδότη στο οικείο αστυνομικό τμήμα.
  3. Να προβεί σε επίσχεση της εργασίας του, σύμφωνα με το άρθρο 325 Α.Κ.
  4. Να θεωρήσει την άρνηση ή την καθυστέρηση του μισθού ως βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του και να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας, διεκδικώντας, εκτός από τις οφειλόμενες δεδουλευμένες αποδοχές, και την αναλογούσα αποζημίωση απολύσεως (άρθρο 56, Ν. 4487/2017). Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4635/2019 θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η πέραν των δύο (2) μηνών καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης.
  5. Να επιδιώξει δικαστικώς την είσπραξη του μισθού, με άσκηση αγωγής ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, είτε με την αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4488/2017.
Μετάβαση στο περιεχόμενο