Μισθός

Μισθός

Κατώτατος Mισθός και Kατώτατο HμερομίσθιοΟρισμόςΕίδη ΜισθούΧρόνος και Τρόπος ΚαταβολήςΕκκαθαριστικά Σημειώματα ΑποδοχώνΚαθυστέρηση Μισθού - ΣυνέπειεςΑποδοχές – Αναγωγή Μισθού σε Ημερομίσθιο / Ωρομίσθιο

Εκκαθαριστικά Σημειώματα Αποδοχών

Επιστροφή

Σύμφωνα με την παρ. 1 της υποπαρ. ΙΑ.5 του Ν.4254/2014, ο εργοδότης υποχρεούται κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού να χορηγεί εκκαθαριστικό σημείωμα, ή σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος, ανάλυση μισθοδοσίας. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι επ’ αυτών κρατήσεις θα πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά. Δεν απαιτείται υπογραφή του εργαζόμενου σε αποδεικτικό χορήγησης του εκκαθαριστικού σημειώματος. Η παραβίαση της ανωτέρω υποχρέωσης του εργοδότη συνεπάγεται τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3227/2004, στους εργαζόμενους που με βάση συμφωνία με τον εργοδότη αμείβονται με ενιαίο συνολικό μισθό (κατ’ αποκοπή μισθός) ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται ο ενιαίος συνολικός μισθός που έχει συμφωνηθεί και οι επ’ αυτού κρατήσεις, καθώς και αναλυτικά οι αποδοχές τις οποίες θα εδικαιούντο να λάβουν εάν αμείβονταν με βάση κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση και οι επί των ανωτέρω αποδοχών κρατήσεις.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο