Δικαιώματα

Δικαιώματα

Ατομική Σύμβαση ΕργασίαςΑμοιβήΕτήσια Κανονική Άδεια - Επίδομα ΑδείαςΧρονικά Όρια ΕργασίαςΑσθένεια

Ετήσια Κανονική Άδεια – Επίδομα Αδείας

Επιστροφή

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται:

  • Να λάβουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησής τους σε υπόχρεη επιχείρηση, κατ’ αναλογία (ποσοστό) του χρονικού διαστήματος που απασχολήθηκαν σε αυτήν.
  • Να αιτηθούν το χρονικό διάστημα εντός του οποίου επιθυμούν να λάβουν την άδεια τους, με τον εργοδότη να υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια εντός δύο (2) μηνών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο διατυπώθηκε το αίτημα και οπωσδήποτε εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου ημερολογιακού έτους.
  • Να λάβουν ως αποδοχές αδείας τις «συνήθεις αποδοχές», δηλαδή εκείνες που θα ελάμβαναν εάν εργαζόνταν στην επιχείρηση κατά τον αντίστοιχο χρόνο.
  • Να λάβουν επίδομα αδείας ίσο προς το σύνολο των αποδοχών αδείας με τον περιορισμό του μισού μισθού, για όσους αμείβονται με μισθό και των δεκατριών (13) ημερομισθίων για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.
  • Να τους καταβληθούν οι αποδοχές και το επίδομα αδείας, πριν την έναρξη της ετήσιας κανονικής άδειας.
  • Να τους καταβληθούν οι αποδοχές αδείας σε περίπτωση μη χορηγήσης της αδείας μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους, απλές μεν όταν δεν υπάρχει πταίσμα του εργοδότη, διπλές δε, δηλαδή με προσαύξηση κατα 100%, όταν υπάρχει και πταίσμα του εργοδότη.
  • Να τους καταβληθούν οι αποδοχές και το επίδομα αδείας, σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης με οποιονδήποτε τρόπο (απόλυση, αποχώρηση από την εργασία κ.λ.π.) πριν λάβουν την κανονική άδεια που τους οφείλεται.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο