Δημοσιεύσεις

Ανάρτηση Πινάκων Αποκλειόμενων και Επιλέξιμων Υποψηφίων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή των Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας

Η Επιτροπή Επιλογής των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας  γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υπ αριθμ. 71886/27.09.2021  κατ’…

1 33 34 35 36 37 39
Μετάβαση στο περιεχόμενο