Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

11/01/2022

Διορισμός των Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας

Επιστροφή
Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, διορίζονται τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας ως εξής:
1. Αναλυτής Μηνάς του Θεόδωρου
2. Λύτρας Θεόδωρος του Σωτηρίου
3. Μακρυγιάννη Αφροδίτη του Σταμάτιου
4. Πελεκανάκης Γεώργιος του Δημητρίου
5. Σικαλοπούλου Μαρία του Χρήστου
Μετάβαση στο περιεχόμενο