Δημοσιεύσεις

Προγράμματα Επιμόρφωσης σε Θέματα Ασφαλείας στην Εργασία, Έτους 2024 (Επικαιροποίηση 18/6/2024)

Προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων, για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας έτους 2024. Σχετικές Διατάξεις Αριθμ. 2432/12-1-2024 απόφαση του Υφυπ.…

Μετάβαση στο περιεχόμενο