Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

16/01/2024

Προγράμματα Επιμόρφωσης σε Θέματα Ασφαλείας στην Εργασία, Έτους 2024

Επιστροφή

Προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων, για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας έτους 2024.

Σχετικές Διατάξεις

Λήψη Εγγράφου
Εγκύκλιος
Λήψη Εγγράφου
Κατηγορίες επικινδυνότητας
Αρχεία αίτησης και συνημμένων εντύπων
Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο