Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

10/01/2024

Προκήρυξη για την Πλήρωση Δύο (2) Θέσεων Δικηγόρων Παρ’ Εφέταις με Σχέση Έμμισθης Εντολής στην Ανεξάρτητη Αρχή “Επιθεώρηση Εργασίας”

Επιστροφή

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο ( 2 ) θέσεων δικηγόρων παρ’ Eφέταις [θέση (1) και θέση (2)], με σχέση έμμισθης εντολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 42 ν. 4194/2013 “Κώδικας Δικηγόρων”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο