Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

26/01/2024

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Επιστροφή
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Δράμας και του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Δράμας – Ξάνθης, της Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας»
Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο