Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

26/02/2021

Εγγραφή Ιατρών Εργασίας στην ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων του Ο.Π.Σ. του Σ.ΕΠ.Ε.

Επιστροφή

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 5685/121/2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, από την 1η Μαρτίου 2021, στον διαδικτυακό τόπο του Σ.ΕΠ.Ε., στη διεύθυνση sepenet.gr, παρέχεται νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, για την υποβολή αιτήσεων από τα φυσικά πρόσωπα με δικαίωμα άσκησης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας, για την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αναγγελία ανάθεσης καθηκόντων από τους εργοδότες, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του Σ.ΕΠ.Ε.

Για την καλύτερη κατανόηση των βημάτων εγγραφής και την ανεμπόδιστη περαίωση της διαδικασίας, παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες με διευκρινιστικά κείμενα και εικόνες. Σε περίπτωση αντιμετώπισης οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, μπορείτε να αποστέλλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση helpsepeops@ypakp.gr. Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να περιγράφετε με σαφήνεια το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, καταχωρώντας το ακριβές σημείο, στο οποίο αντιμετωπίζετε πρόβλημα και αν είναι εφικτό να επισυνάπτετε στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) με το παρουσιαζόμενο πρόβλημα. Μην ξεχνάτε να καταχωρείτε έναν τουλάχιστον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας, προκειμένου να σας καλέσουμε, για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Οδηγίες εγγραφής των Ιατρών Εργασίας στο Ο.Π.Σ. Σ.ΕΠ.Ε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο