Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

29/11/2021

Ανάρτηση Πινάκων Αποκλειόμενων και Επιλέξιμων Υποψηφίων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή των Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας

Επιστροφή

Η Επιτροπή Επιλογής των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας  γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υπ αριθμ. 71886/27.09.2021  κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 102 έως και 110 του Ν. 4808/2021 (Α΄101), καταρτίσθηκαν οι Πίνακες Αποκλειομένων και Επιλέξιμων Υποψηφίων, οι οποίοι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π.Ε.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στην Επιτροπή Επιλογής από την Τρίτη  30-11-2021 και ώρα 08:00 έως και την Πέμπτη 2-12-2021 και ώρα 15:00αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ypekyp.soh@ypakp.gr

 

Αρχεία

Ανακοίνωση

Πίνακας Αποκλειόμενων

Πίνακας Επιλέξιμων Υποψηφίων

Μετάβαση στο περιεχόμενο