Εργατικό Ατύχημα/Επαγγελματική Ασθένεια

Εργατικό Ατύχημα/Επαγγελματική Ασθένεια

Εργατικό ΑτύχημαΥποχρέωση Αναγγελία Εργατικού ΑτυχήματοςΔιαδικασία Αναγγελίας Εργατικού ΑτυχήματοςΥποχρέωση Τήρησης Βιβλίου Εργατικών ΑτυχημάτωνΥποχρέωση Τήρησης Καταλόγου Εργατικών ΑτυχημάτωνΑσθένεια που οφείλεται στην εργασία - Υποχρέωση Αναγγελίας

Εργατικό Ατύχημα

Επιστροφή

Ακριβής ορισμός του εργατικού ατυχήματος δεν υπάρχει στην ελληνική νομοθεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Γενικά, στη νομολογία, ως εργατικό ατύχημα χαρακτηρίζεται ο θάνατος ή η ανικανότητα του ασφαλισμένου για εργασία που προκλήθηκε από ένα βίαιο περιστατικό που έγινε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξαιτίας αυτής (και κατά τη μετάβαση του εργαζόμενου στον τόπο της εργασίας ή κατά την επιστροφή στο σπίτι του). Επίσης, σύμφωνα με την ασφαλιστική νομοθεσία και συγκεκριμένα με την εγκύκλιο Αρ. 45/24.6.2010 του ΙΚΑ ως εργατικό ατύχημα ορίζεται: «Ο θάνατος ή η ανικανότητα του εργαζόμενου για εργασία που προκλήθηκε από ένα βίαιο περιστατικό που έγινε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξαιτίας αυτής». Για τον παραπάνω λόγο η ασφαλιστική πρακτική και κυρίως η νομολογία των δικαστηρίων έχουν προσδιορίσει τις περιπτώσεις που, με ορισμένες προϋποθέσεις, ένα ατύχημα μπορεί να χαρακτηριστεί σαν εργατικό.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το εργατικό ατύχημα μπορείτε να μεταβείτε στο σύνδεσμο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

 https://www.efka.gov.gr/el/epidoma-ergatikoy-atychematos

Σχετική νομοθεσία

Εγκύκλιος ΙΚΑ  αρ. 45/24.6.2010 «Εργατικό ατύχημα» (άρθρα 8 παρ. 4 & 34 παρ. 1 του Α.Ν. 1846/51 ΦΕΚ 179/Α/1-8-1951)

«Εισαγωγή βασικές έννοιες της ΥΑΕ» της Αριθ. οικ. 48416/2564 ΦΕΚ3757/Β΄/25.10.2017

Μετάβαση στο περιεχόμενο