Κλάδοι Οικονομικής Δραστηριότητας

Κλάδοι Οικονομικής Δραστηριότητας

ΑλλαντοποιείαΑποθήκες ΔερμάτωνΑποθήκες ΣταφίδαςΑποθήκες ΣύκωνΑυτοκινητοστάσιαΒυρσοδεψείαΕξορυκτικές ΒιομηχανίεςΞυλουργείαΝαυπηγοεπισκευαστικές ΕργασίεςΟικοδομικά και Τεχνικά ΈργαΜικτές Επιτροπές Ελέγχου σε Τεχνικά Έργα και στη Ναυπηγοεπισκευαστική ΖώνηΣφαγείαΤυπογραφείαΥγειονομικός ΤομέαςΟΤΑΕργασίες Μεταφοράς και Διανομής Προϊόντων με ΔίκυκλοΈνστολο Προσωπικό Σωμάτων ΑσφαλείαςΦορτοεκφορτωτές

Ξυλουργεία

Επιστροφή
  1. Β.Δ. της 10-9/1937 (ΦΕΚ 405/Α’ 14.10.1937) Περί ασφαλείας των εν τοις ξυλουργικοίς εργοστασίοις ασχολουμένων εργατών και τεχνιτών.
    1. Ν. 1414/1984 (ΦΕΚ 10/Α’ 2.1984) «Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φυλών στις εργασιακές σχέσεις και άλλες διατάξεις.
Μετάβαση στο περιεχόμενο