Ιατροί Εργασίας

Ιατροί Εργασίας

Ιατρός ΕργασίαςΑπασχόληση Ιατρού ΕργασίαςΔιαδικασία Αναγγελίας Ιατρού ΕργασίαςΠροσόντα Ιατρού ΕργασίαςΧρόνος Απασχόλησης Ιατρού ΕργασίαςΑρμοδιότητες- Καθήκοντα Ιατρού Εργασίας

Ιατρός Εργασίας

Επιστροφή

Ο Ιατρός Εργασίας  είναι το Θεσμικό όργανο που έχει προβλεφθεί από την νομοθεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία για την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων. Οι αρμοδιότητες του είναι συμβουλευτικές και παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.

Σχετική Νομοθεσία

Άρθρο 17 και 18 περί συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων και επίβλεψης υγείας των εργαζομένων Ν. 3850/2010 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4808/2021

Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου

Μετάβαση στο περιεχόμενο