Ιατροί Εργασίας

Ιατροί Εργασίας

Ιατρός ΕργασίαςΑπασχόληση Ιατρού ΕργασίαςΔιαδικασία Αναγγελίας Ιατρού ΕργασίαςΠροσόντα Ιατρού ΕργασίαςΧρόνος Απασχόλησης Ιατρού ΕργασίαςΑρμοδιότητες- Καθήκοντα Ιατρού Εργασίας

Χρόνος Απασχόλησης Ιατρού Εργασίας

Επιστροφή

Ο ελάχιστος ετήσιος χρόνος απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας στην επιχείρηση αλλά και στα παραρτήματα αυτής (εφόσον διαθέτει) καθορίζεται από το είδος της επιχείρησης,  και  τον αριθμό των εργαζομένων ανά κατηγορία επικινδυνότητας.

Σχετική Νομοθεσία

Άρθρο 21 του Ν. 3850/2010.

Λήψη Εγγράφου

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο