Υποχρέωση Απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας

Υποχρέωση Απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας

Απασχόληση Τεχνικού ΑσφάλειαςAναγγελία Τεχνικού Aσφάλειας

Απασχόληση Τεχνικού Ασφάλειας

Επιστροφή

Ο εργοδότης οφείλει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) ανεξαρτήτως του αριθμού εργαζομένων που απασχολεί στην επιχείρηση του, στο πλαίσιο της επίβλεψης των συνθηκών εργασίας.  Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τις επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ). O εργοδότης μπορεί να αναλάβει ο ίδιος τα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρηση του όταν αυτή ανήκει στη Β΄και Γ΄κατηγορία επικινδυνότητας, αναλόγως του αριθμού εργαζομένων που απασχολεί και υπό την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης.

Σχετική νομοθεσία

Άρθρα 8 – 15 Ν. 3850/2010 και Άρθρο 125 του Ν.4052/2012

Λήψη Εγγράφου
Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο