Υποχρέωση Απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας

Υποχρέωση Απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας

Απασχόληση Τεχνικού ΑσφάλειαςAναγγελία Τεχνικού Aσφάλειας

Aναγγελία Τεχνικού Aσφάλειας

Επιστροφή

Η αναγγελία Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ) πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιθεώρησης Εργασίας κάνοντας χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Εξαίρεση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής αναγγελίας υφίσταται μόνο για όσους δεν έχουν την υποχρέωση εγγραφής στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (π.χ. Οικοδομοτεχνικά έργα) και στις περιπτώσεις που καθήκοντα Τ.Α. ασκεί ο ίδιος ο Εργοδότης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο