Υποχρέωση Απασχόλησης Ιατρού Εργασίας

Υποχρέωση Απασχόλησης Ιατρού Εργασίας

Απασχόληση Ιατρού ΕργασίαςΑναγγελία Ιατρού ΕργασίαςΙατροί που Έχουν Δυνατότητα Άσκησης Καθηκόντων Ιατρού Εργασίας

Αναγγελία Ιατρού Εργασίας

Επιστροφή

Η αναγγελία Ιατρού Εργασίας (ΙΕ.), έως και τις 30/4/2021, θα πραγματοποιείται με την κατάθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιθεώρησης Εργασίας των προβλεπόμενων εντύπων (Έντυπο Ε1 Ανάθεση Καθηκόντων ΙΕ και Έντυπο Ε2 Ανάθεση Καθηκόντων ΙΕ σε επιχειρήσεις με παραρτήματα). Από 1/5/2021 οποιαδήποτε νέα ανάθεση καθηκόντων Ιατρών Εργασίας, θα πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο, χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία  της Επιθεώρησης Εργασίας.

Σχετική νομοθεσία

Άρθρο 4-8 ΚΥΑ 5685/121/ ΦΕΚ669/22-2-2021

Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο