Δημοσιεύσεις

Προγράμματα Επιμόρφωσης σε Θέματα Ασφαλείας στην Εργασία, Έτους 2023 (Eπικαιροποίηση 17.02.2023)

Προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων, για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας έτους 2023. Σχετικές Διατάξεις Αριθμ. 52725/1990/21-12-2020 απόφαση του Υπ.…

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη Στέγαση του ΤΕΕΣ Ξάνθης της Επιθεώρησης Εργασίας

Η προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (Α΄…

Μετάβαση στο περιεχόμενο