Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

20/02/2023

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το Έργο “Πληροφοριακά συστήματα για την Επιθεώρηση Εργασίας”

Επιστροφή

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 03/03/2023 και έως ώρα 11:00.

Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο