Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

14/02/2023

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΤΕΕΣ Ξάνθης της Επιθεώρησης Εργασίας

Επιστροφή
Η προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (Α΄ 76), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΕΣ) Ξάνθης της Επιθεώρησης Εργασίας.
Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο