Δανεισμός Εργαζομένων

Δανεισμός Εργαζομένων

Γνήσιος ΔανεισμόςΜη Γνήσιος Δανεισμός

Μη Γνήσιος Δανεισμός

Επιστροφή

Μη γνήσιος δανεισμός (ή κατ’επάγγελμα δανεισμός) υπάρχει όταν εργοδότης και εργαζόμενος συνάπτουν σύμβαση εργασίας στην οποία ορίζεται εξ αρχής ότι ο εργαζόμενος δεν θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στον αρχικό (άμεσο) εργοδότη, αλλά σε τρίτους (έμμεσους) εργοδότες που θα υποδεικνύει ο αρχικός.

Συνήθως ο άμεσος εργοδότης είναι επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών την τοποθέτηση εργαζομένων σε έμμεσους εργοδότες για να εργασθούν προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή τους (Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης). Στη περίπτωση αυτή ο εργαζόμενος δεν συνάπτει σύμβαση εργασίας με το έμμεσο εργοδότη, αλλά μόνο με τον άμεσο.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης, πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο