Απασχόληση Αλλοδαπών

Απασχόληση Αλλοδαπών

Κοινοτικοί ΕργαζόμενοιΕργαζόμενοι - Υπήκοοι Τρίτων ΧωρώνΕιδικές Περιπτώσεις Εργασίας Πολιτών Τρίτων Χωρών

Εργαζόμενοι – Υπήκοοι Τρίτων Χωρών

Επιστροφή

Oι πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στην χώρα μας με σκοπό την εργασία θα πρέπει να είναι κάτοχοι ενός από τα εξής νομιμοποιητικά έγγραφα:

  1. θεώρησης εισόδου με δικαίωμα εργασίας (visa) ή
  2. βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας διαμονής με δικαίωμα εργασίας ή
  3. άδειας διαμονής με δικαίωμα εργασίας.

Αναλυτικά οι άδειες διαμονής που παρέχουν δικαίωμα εργασίας βάσει των διατάξεων του N. 4251/2014 καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες για την χορήγησή τους είναι οι εξής:

Άρθρα 8 (παρ.7) και 9 (παρ.5): Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής, εφόσον αφορά άδεια διαμονής που δίνει δικαίωμα στην εργασία. Αρμόδια υπηρεσία χορήγησης της βεβαίωσης είναι η Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η αίτηση χορήγησης και/ή ανανέωσης άδειας διαμονής. Συνήθως είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση του τόπου διαμονής του πολίτη τρίτης χώρας ή η Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Άρθρο 15: Άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία. Αρμόδια υπηρεσία χορήγησης της είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση του τόπου διαμονής του πολίτη τρίτης χώρας

Άρθρο 17: Άδεια διαμονής για εργασία ειδικού σκοπού.  Αρμόδιες υπηρεσίες για την χορήγηση της είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση του τόπου διαμονής του πολίτη τρίτης χώρας ή η Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ανάλογα με το σκοπό της άδειας διαμονής.

Άρθρο 19: Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους. Αρμόδιες υπηρεσίες για την χορήγηση της είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση του τόπου διαμονής του πολίτη τρίτης χώρας ή η Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ανάλογα με τον σκοπό της άδειας διαμονής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο