Νυχτερινά

Νυχτερινά

ΓενικάΑμοιβή Nυχτερινής Eργασίας

Γενικά

Επιστροφή

Νυκτερινή εργασία είναι η απασχόληση που πραγματοποιείται κατά τις νυχτερινές ώρες, οι  οποίες έχουν καθοριστεί από 22:00 μ.μ. έως 6:00 π.μ. (18310/1946 Κ.Υ.Α. και αρθ. 2, Π.Δ. 88/1999).

Με το Π.Δ.88/1999 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη νυχτερινή εργασία, ενώ για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων απαγορεύεται η απασχόληση κατά τις ώρες αυτές, όπως για τους ανήλικους (αρθ. 5, Ν.1837/1989). Ειδικές προβλέψεις έχουν καθιερωθεί και για τη νυχτερινή απασχόληση εγκύων, λεχώνων και γαλαχουσών γυναικών (αρθ. 7, Π.Δ. 176/1997).

Μετάβαση στο περιεχόμενο