Κυριακή – Αργίες

Κυριακή – Αργίες

Αργία ΚυριακήςΗμέρες ΑργίαςΕξαιρέσεις από την Ανάπαυση κατά Ημέρα Κυριακή και Ημέρες ΑργίαςΛειτουργία Επιχειρήσεων και Απασχόληση Εργαζομένων κατόπιν Άδειας από την Επιθεώρηση ΕργασίαςΑπασχόληση Εργαζομένων σε Εμπορικά Καταστήματα κατά Ορισμένες Κυριακές του ΈτουςΑμοιβή για Απασχόληση κατά Κυριακή ή Ημέρα Αργίας

Λειτουργία Επιχειρήσεων και Απασχόληση Εργαζομένων κατόπιν Άδειας από την Επιθεώρηση Εργασίας

Επιστροφή

Προϋποθέσεις

Κατόπιν άδειας του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, επιτρέπεται η λειτουργία επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων, υπηρεσιών, καθώς και η απασχόληση εργαζομένων κατά τις Κυριακές και αργίες, σε επιχειρήσεις και δραστηριότητες (αρθ. 9, Β.Δ. 748/1966):

  1. Παραλαβής και διανομής ξένου τύπου
  2. Αλλαγής ξένων νομισμάτων προς εξυπηρέτηση των τουριστών
  3. Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά κατά έτος
  4. Καθαρισμού, συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων, εφόσον καθίσταται αδύνατη η εργασία σε άλλες εργάσιμες ημέρες
  5. Σε περιπτώσεις επείγουσας εργασίας λόγω κινδύνου καταστροφής προϊόντων ή βλαβών εγκαταστάσεων
  6. Σε περιπτώσεις απογραφής εμπορευμάτων ή διακόσμησης προθηκών

Η άδεια χορηγείται κατόπιν αίτησης της επιχείρησης μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας. Στην αίτηση αναφέρονται οι λόγοι που καθιστούν απαραίτητη την εργασία κατά ημέρα Κυριακή ή αργία, οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν, το ωράριο εργασίας τους κατά την εν λόγω Κυριακή ή αργία και τέλος η ημέρα χορήγησης αναπληρωματικής ανάπαυσης, εφόσον πρόκειται για εργασία κατά ημέρα Κυριακή.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης ορίζεται ως η αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της Κυριακής που αφορά η αίτηση και ώρα 13:00 (αρ. 11, Υ.Α. οικ. 34331/Δ9.8920/26.07.2016).

Αναπληρωματική ανάπαυση για εργασία την Κυριακή

Οι μισθωτοί που θα εργαστούν την Κυριακή πέραν των πέντε (5) ωρών δικαιούνται αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση διαρκείας είκοσι τεσσάρων  (24) ωρών σε άλλη εργάσιμη ημέρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας, η οποία καθορίζεται από τον εργοδότη.

Όσοι απασχοληθούν την Κυριακή κάτω από πέντε (5) ώρες δεν θεμελιώνουν δικαίωμα για 24ωρη αναπληρωματική ανάπαυση, αλλά έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν ισόχρονη ανάπαυση σε άλλη εργάσιμη ημέρα (αρθ. 10, παρ.1, Β.Δ. 748/1966).

Μετάβαση στο περιεχόμενο