Κυριακή – Αργίες

Κυριακή – Αργίες

Αργία ΚυριακήςΗμέρες ΑργίαςΕξαιρέσεις από την Ανάπαυση κατά Ημέρα Κυριακή και Ημέρες ΑργίαςΛειτουργία Επιχειρήσεων και Απασχόληση Εργαζομένων κατόπιν Άδειας από την Επιθεώρηση ΕργασίαςΑπασχόληση Εργαζομένων σε Εμπορικά Καταστήματα κατά Ορισμένες Κυριακές του ΈτουςΑμοιβή για Απασχόληση κατά Κυριακή ή Ημέρα Αργίας

Ημέρες Αργίας

Επιστροφή

Με το άρθρο 4 του Β.Δ. 748/1966 καθορίζονται ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας οι κάτωθι:

  1. Η 25η Μαρτίου
  2. Η Δευτέρα του Πάσχα
  3. Η 15η Αυγούστου
  4. Η 25η Δεκεμβρίου
  5. Η 26η Δεκεμβρίου (αρθ. 42, Ν. 4554/2018)
  6. Η 1η Μαΐου (αρθ. 14, Ν. 4468/2017)

Με το ίδιο άρθρο καθορίζεται ως ημέρα προαιρετικής αργίας κατά την  κρίση του εργοδότη η 28η Οκτωβρίου.

Η διαφορά υποχρεωτικής και προαιρετικής αργίας βρίσκεται στο ότι κατά την ημέρα της υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζόμενων, ενώ κατά την ημέρα της προαιρετικής αργίας, η απασχόληση αυτών επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη.

Όταν η αργία συμπίπτει με ημέρα Κυριακή δε γεννάται θέμα μετάθεσης της σε άλλη εργάσιμη ημέρα, καθώς έχουν καταργηθεί οι σχετικές διατάξεις που ίσχυαν παλαιότερα (αρθ. 7, Ν. 1400/1983).

Εξαίρεση αποτελεί η αργία της 1ης Μαΐου, όπου με απόφαση του Υπουργού Εργασίας μετατίθεται σε άλλη εργάσιμη ημέρα, εφόσον συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα (αρθ. 14, Ν. 4468/2017).

Μετάβαση στο περιεχόμενο