Λοιπές Άδειες

Λοιπές Άδειες

Άδεια ΕξετάσεωνΆδεια Λόγω Θανάτου ΣυγγενούςΆδεια για Μεταγγίσεις ΑίματοςΕιδική Άδεια Λόγω Αιμοληψίας ή Λήψης ΑιμοπεταλίωνΆδεια Λόγω AIDSΆδεια Άνευ ΑποδοχώνΆδεια ΑναπήρωνΆδεια ΣυνδικαλιστώνΆδεια Επιμόρφωσης Συνδικαλιστικών ΣτελεχώνΕιδική Άδεια Ασθένειας Εργαζόμενων Λόγω Νόσησης από τον Κορωνοϊό COVID-19

Άδεια Επιμόρφωσης Συνδικαλιστικών Στελεχών

Επιστροφή

Επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες που απασχολούν πενήντα (50) ή περισσότερους εργαζόμενους, υποχρεούνται να χορηγούν πρόσθετη άδεια με αποδοχές σε συνδικαλιστικά στελέχη, με σκοπό την συμμετοχή τους σε προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Η άδεια αυτή έχει διάρκεια έως δεκατέσσερις (14) ημέρες και χορηγείται κάθε ημερολογιακό έτος σε αναλογία 1% του απασχολουμένου προσωπικού (άρθρο 5 της από 26-01-1988 ΕΓΣΣΕ που κυρώθηκε με το Ν. 1766/1988, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 της από 09-06-1993 ΕΓΣΣΕ).

Προϋπόθεση χορήγησης της άδειας είναι η προηγούμενη ανακοίνωση εκ μέρους της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) του αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης, που θα καλύπτει όλο το χρόνο διάρκειας της άδειας.

Οι εργαζόμενοι που θα λάβουν την άδεια, επιλέγονται από τη ΓΣΕΕ και δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις (3), ούτε περισσότεροι από δεκαπέντε (15).

Η ανωτέρω άδεια επεκτείνεται και στα μέλη των Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας

Μετάβαση στο περιεχόμενο