Διαγωνισμοί

Προκήρυξη του διαγωνισμού ΣΟΧ 1/2020, για την πρόσληψη 15 ατόμων σε θέσεις προσωπικού καθαριότητας

Προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης συνολικά δεκαοκτώ (15) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του…

1 2 3 4
Μετάβαση στο περιεχόμενο