Διαγωνισμοί

Οριστικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης και απορριπτέοι της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020

Ανάρτηση του οριστικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης και των απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020, για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,…

1 2 3
Μετάβαση στο περιεχόμενο