Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

07/01/2021

Οριστική κατάταξη υποψηφίων του διαγωνισμού ΣΟΧ 1/2020

Επιστροφή

Ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης για την Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020 για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν της υπ’ αριθ. 1329/29-12-2020 απόφασης του ΑΣΕΠ.

Λήψη Εγγράφου
Μετάβαση στο περιεχόμενο